Side 2

Rod i kablerne

Er der nogen, der genkender dette billede (lidt)?

Kabel spaghetti

Ud over, at det hæmmer rengøringen noget, så er dette en alvorlig fejlkilde.

Så længe alt går godt, er problemet såmænd bare et spørgsmål om udseende.

Men hvis noget ikke virker, og man skal forsøge at finde et kabel, der faldet ud eller sidder løst, så er der problemer. Inden længe har man filtret sig ind i et håbløst rod af løse ender.

Det er god forebyggelse af vanskeligheder at få fjernet alle unyttige kabler (der er typisk en del, der ikke bruges længere), at få løst knuder op, få sat mærker på kablerne, så man kan finde rette tilhørssted og rullet så meget som muligt op (eller erstatte med kortere kabler).

Stikdåse

Det ideelle er at hæfte mest muligt op under skrivebordet, eventuelt i en stor kabelbakke. Og at få skruet en stor fordeler til lysnetstrøm op under bordet eller på væggen - i stedet for de fem tristik, der sidder i halen på hverandre.Mange stikdåser

Hvis dette forekommer at være en lidt for uoverskuelig opgave, så kan inteko hjælpe.

Sådan kan det se ud:
Kontorbord fra oven

Bemærk pilen, der peger på, at der kun går to kabler på gulvet, så bordet er nemt at flytte rundt på. Set nedefra:

Kontord set nedefra