naar_der_vaelges

Bogen Når der vælges

Bogen Når der vælges

Bogen er udarbejdet i forbindelse med et længere projektforløb i den (daværende) Stenløse Kommune. I starten som ekstern konsulent fra Kommunernes Landsforening, siden som konstitueret IT-chef.

Den er naturligvis ikke særlig aktuel, da den omhandler teknologi år 2000. Men det væsentlige i beskrivelsen er, hvorledes en kommune fra grunden udarbejder en it-strategi og sætter processen på skinner.

Et udsnit fra bogens efterord:

Denne lange historie er nået til oktober 1999. Min indstationering som projektleder - og rollen som konstitueret IT- chef - er udspillet. Efter sin barselsorlov er den fastansatte IT-medarbejder tilbage på pinden. Ledelsen af IT-afdelingen overdrages til økonomichefen. Vores »tekniker« - der startede i et jobtræningsprojekt (!) - fastansættes. Han skal have en velvoksen rose i dette efterord:
Uden hans indsats var dette ikke gået. Med en baggrund som arbejdsløs tømrer har han på få år sat sig dybere ind i edb end de fleste. Med utrættelighed og ansvarsfølelse tryllede han med opgaverne: Opsætning af pc'er og kommunikation hos politikerne, afklaring af, hvorfor print kom de forkerte steder hen. Installation af sære, gamle DOS-programmer og etableringen af samspillet mellem
Novell og NT i den periode, hvor vi både skulle køre den gamle og den nye platform.
Jeg kunne blive ved, men vil slutte denne bog med en taknemmelig konstatering af, at det stadigvæk er
menneskene, der får teknikken til at virke.