Persondataforordningen

Persondataforordningen

Fra 25. maj 2018 trådte en EU forordning i kraft, der på mange måder ændrede den virkelighed, som mange små virksonheder kendte. Reglerne handler om at beskytte privatpersoner mod misbrug af de data, som private og offentlige gemmer om dem. For første gang (i Danmark) kan overtrædelser af reglerne koste klækkelige bøder.

Hidtil - og ind til 25. maj - har det været national lovgivning, der regulerede beskyttelsen af borgernes data. En forordning er imidlertid gældende direkte og uden fortolkninger i alle medlemslandene.

Det kan ikke anbefales at læse forordningen, med mindre man har rigtig meget tid. Der er tale om 99 artikler (paragraffer) over 88 tætskrevne sider. Man kan hente den nedenfor!

inteko.dk vil - i samarbejde med lokale aktører - bidrage med vejledning, der er forståelig og brugbar for enkeltmandsfirmaer og små virksomheder, der ikke har udliciteret deres edb-drift.

Persondataforordningen kaldes også GDPR - General Data Protection Regulation.

Halsnæs Rådhus 2. maj 2018 - oplæg for lokale erhversdrivende

Godt 50 var mødt op i Byrådssalen for at høre Torsten Møller Madsen og Freddy Hejgaard fortælle om Persondataforordningen og dens betydning for små erhvervsdrivende.

Her er Torstens oplæg som PowerPoint:

GDPR foredrag 2018-05

Klik på billedet for at se de væsentligste dele af oplægget. Åbner i en ny fane, og herfra kan man downloade oplægget, der er en PDF fil.

Vejledning til indsats for at opfylde GDPR kravene

Hvis man klikker her, vil man kunne finde en trinvis vejledning til, hvordan man skaber overblik over sin nuværende situation, laver risikoanalyse og kan planlægge en målrettet indsats.

Inteko kommer gerne på besøg i 1 time – uden beregning – og hjælper med til at skabe overblikket!