Priser

Overkommelig pris

I 2020 er timepriserne

For virksomheder (med CVR-nummer) kr. 400,- plus Moms. Dvs. regningen lyder på kr. 500,- pr. time.

For private er timeprisen kr. 320,- plus Moms, da inteko skal svare Moms af alt. Dvs. regningen lyder på kr. 400,- pr. time.

Afregning og fakturering

Der afregnes pr. påbegyndt kvarter.

Alt timeforbrug dokumenteres detaljeret, opgørelse medfølger faktura.

Fakturering ved månedsslut eller kvartalsvis.

Hvor og hvordan?

En del opgaver kan klares ved en telefonsamtale. Eller der kan etableres en forbindelse via TeamViewer®, så din pc kan fjernbetjenes.