Bogen Sikkert

Bogen Sikkert

Den udkom i 1991, men er alligevel på visse områder aktuel, da den fokuserer mere på begreber og principper for sikkerhed end på teknik.

Den blev (derfor) i en del år brugt som kompendium ved uddannelsen Eksamineret SikkerhedsLeder - ESL, nu Examinerede IT-Sikkerhedsledere®. Oplaget var begrænset og den blev derfor kopieret til kursisterne. Den er ikke til at opdrive i dag og mit eget eksemplar er luvslidt.

Min medforfatter Anders Djursaa har sagt god for, at vi udgiver dele af bogen igen - her på sitet. Klik her eller på bogen for at kigge med!

Bogen Sikkert

Fra bogens bagside

Edb-sikkerhed er mange ting, Forsvar mod angreb. Betryggende omgang med persondata. En sikker stabil drift, samt økonomi.
Tidligere var det tilstrækkeligt, at ganske få mennesker var uddannet til at varetage edb-sikkerheden.
I dag er situationen anderledes. Decentraliseringen af udstyr og data rummer fordele, men også risici, Desuden indebærer den øgede viden hos menigmand, at flere kan bruge - og misbruge edb.
Bogens formål er at give den nødvendige grundviden til at sikre en afbalanceret sikkerhedsindsats. Ikke så snærende, at de, der skal bruge systemerne, generes uforholdsmæssigt. Og ikke så løs, at der er fare på færde.
Bogen beskriver en række forhold, der kan true sikkerheden: Hackere, virus, sabotage, orm, kriminalitet, strømbrud og brand samt fejl og forglemmelser. Og den angiver mulige forsvar og redningsaktioner. Bogen fortæller om fysisk sikkerhed, register­lovgivningen, brug af kendeord, sikkerhedskopiering, valg af datatransmissionsnet, kryptering og sikkerhedssystemer. Indholdet resumeres i en afsluttende checkliste.
Forfatterne har indgående kendskab til emnet blandt andet gennem udvikling af sikkerhedssystemer.